Společnost OK ÚČETNICTVÍ je na trhu od roku 2010 se sídlem v Ústí nad Labem a s jasnou vizí zpracování účetních služeb stát se na trhu klíčovým hráčem. Sběr dokladů od klientů společnosti OK ÚČETNICTVÍ se odvíjí od vzájemné dohody kdy jsou nastaveny dvě varianty:

1) Klient doveze doklady osobně do kanceláře účetní

2) účetní si osobně vyzvedne doklady na provozovně klienta.

Ohledně mobility klienti nejčastěji využívají první variantu s možností konzultace a případného nahlížení do již zpracovaných podkladů.

K dispozici je i třetí varianta kdy klient posílá doklady elektronicky.

Většina klientů oceňuje zejména zajištění komunikace s úřady a zastupování před úřady ( finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny). Zastoupení na úřadech je zajištěno generální plnou mocí. Každý klient má přiřazenou svou vlastní účetní. Obecně klienti oceňují profesionální a přátelský přístup ze strany OK ÚČETNICTVÍ.

Vzhledem ke všem těmto faktorům je spokojenost klientů dlouhodobě na vysoké úrovni. Většina nových klientů přichází na základě doporučení.".